Czym jest finansowa poduszka inwestycyjna?

Czym jest finansowa poduszka inwestycyjna?

Istnieje wiele powodów, dla których możesz potrzebować finansowej poduszki inwestycyjnej. Na przykład, możesz potrzebować pieniędzy na pokrycie kosztów podróży, porodu lub uzupełnienia dochodów bliskich. W każdym przypadku należy skonsultować się z doradcą, aby ustalić najlepszy sposób zaspokojenia swoich potrzeb. Twój doradca może pomóc Ci dokonać zmian w Twoich inwestycjach, aby dostosować je do tych potrzeb.

Przedstawiamy artykuł, który jest owocem wspólnych działań z instytutrewizjifinansowej.pl

Poduszka finansowa

Poduszka finansowa to oddzielne konto założone w celu pokrycia niespodziewanych wydatków. Na przykład, jeśli musisz dokonać poważnej naprawy samochodu i nie masz funduszy, aby zapłacić za nią natychmiast, możesz użyć tych pieniędzy, aby pokryć koszty. Dzięki temu nie będziesz musiał używać karty kredytowej.

Poduszka gotówkowa może ochronić Cię przed opłatami za przekroczenie konta i karami za niewystarczające środki. Wielkość poduszki finansowej powinna zależeć od Twoich nawyków związanych z wydawaniem pieniędzy. Na przykład, wyjątkowo ostrożny budżetowiec może potrzebować tylko 100 dolarów na koncie czekowym, podczas gdy osoba wydająca pieniądze od czasu do czasu może potrzebować 1000 dolarów. Niezależnie od tego, ile masz oszczędności, powinieneś upewnić się, że regularnie uzupełniasz swoją poduszkę, aby zapobiec nadmiernemu obciążeniu konta.

Korzystanie z poduszki finansowej jest również dobrym pomysłem, jeśli nie masz wystarczającej ilości pieniędzy na pokrycie nieregularnych wydatków. W zależności od Twojej tolerancji ryzyka, możesz umieścić część swoich oszczędności na koncie oszczędnościowym, które pozwala na comiesięczne wypłaty. Resztę oszczędności można umieścić na lokacie długoterminowej. Ważne jest, aby nie inwestować swoich poduszkowych pieniędzy w inwestycje spekulacyjne, gdyż jest to zbyt ryzykowne.

Poduszka gotówkowa to świetny sposób na uniknięcie debetu na koncie i uniknięcie stresu związanego z budżetowaniem. Pomaga zapobiegać opłatom za przekroczenie konta, które zwykle wynoszą po 35 dolarów i sumują się z czasem. Chociaż kwota pieniędzy, którą powinieneś odłożyć na poduszkę finansową jest niewielka – maksymalnie kilkaset dolarów – to lepsze to niż nie mieć nic, niż doświadczać opłat za przekroczenie konta.

Fundusz awaryjny

Fundusz awaryjny to poduszka finansowa, z której można skorzystać w razie nagłej potrzeby. Większość ekspertów finansowych zaleca, aby odkładać środki na wydatki o wartości od trzech do sześciu miesięcy. Na przykład, jeśli wydatki Boba wynoszą 2000 dolarów miesięcznie, powinien on mieć 6000 dolarów zaoszczędzonych na trzy miesiące lub 12 000 dolarów na sześć miesięcy. Posiadanie poduszki finansowej jest niezbędne z wielu powodów. Nagła sytuacja finansowa może być stresująca i zagrażać twojemu finansowemu dobrobytowi.

Posiadanie funduszu awaryjnego zapewnia spokój ducha i bezpieczeństwo finansowe w trudnych czasach. Jeśli zabraknie Ci pieniędzy w trudnym czasie, możesz podjąć złe decyzje finansowe lub zaciągnąć nieopłacalne pożyczki. Może to również spowodować nadmierne wydatki i przeoczenie ważnych terminów. Fundusz awaryjny pomoże Ci stanąć na nogi w nagłych przypadkach, a nie pozwoli na uszczuplenie Twoich oszczędności.

Fundusz awaryjny może pomóc Ci w spłacie długów, oszczędzaniu na emeryturę lub spłacie kredytu hipotecznego. Ale nie pozwól, by fundusz awaryjny był Twoim jedynym priorytetem. Jest on niezbędny dla Twojego ogólnego dobrobytu finansowego, więc oszczędzaj tyle, ile możesz każdego miesiąca i dąż do osiągnięcia ostatecznego celu oszczędnościowego.

Tworzenie funduszu awaryjnego jest istotną częścią utrzymania zdrowej sytuacji finansowej i unikania długów. Może on być ratunkiem w czasach bezrobocia, kiedy zasiłki nie pokrywają kosztów utrzymania. Odpowiedni fundusz awaryjny może również chronić Twoją emeryturę poprzez unikanie korzystania z wysoko oprocentowanych kart kredytowych i pożyczek osobistych.

Niezależnie od tego, czy używasz funduszu awaryjnego w nagłych przypadkach, czy jako poduszki inwestycyjnej, ważne jest, aby fundusze były łatwo dostępne i bezpieczne. W ten sposób nie będziesz musiał sprzedawać przedmiotów kolekcjonerskich lub pożyczać pod zastaw domu. Fundusz awaryjny jest na sytuacje awaryjne i nie powinieneś go wydawać, chyba że go potrzebujesz.

Konto rezerwowe

Konto rezerwowe to konto nietransakcyjne, na które można wpłacać i wypłacać środki, ale nie można ich wydawać. Środki na rachunku rezerwowym są przechowywane w określonych celach, takich jak wymiana i odnawianie aktywów dla obiektów służby publicznej i wsparcia akademickiego. Rachunkami rezerwowymi zarządza kierownik rachunku rezerwowego, który jest identyfikowany za pomocą kodu głównej kategorii sprawozdawczej.

Rezerwy mogą być finansowane z nadwyżek operacyjnych lub planowanych przesunięć. Rachunki rezerwowe powinny być wykorzystywane wyłącznie do dokonywania przesunięć i nie powinny być wykorzystywane do dokonywania bezpośrednich wydatków. Zarządzanie rachunkami rezerwowymi wymaga od kierowników jednostek zrozumienia trzech atrybutów: rodzaju rezerwy, poziomu rezerwy oraz salda rezerwy. Efektywne zarządzanie rezerwami jest kluczowe dla kondycji finansowej jednostki.

Używanie konta rezerwowego jako poduszki inwestycyjnej może być korzystne na wiele sposobów. Należy jednak pamiętać, że istnieją zagrożenia związane z błędnym raportowaniem oficjalnych rezerw walutowych. Na przykład, niektóre władze błędnie wykazały środki, które zostały pożyczone bankom krajowym lub oddziałom zagranicznym. Inne błędnie zaklasyfikowały lokaty dokonane we własnych zagranicznych filiach podmiotów zarządzających rezerwami jako aktywa rezerwowe. Ponadto brak reinwestycji środków z rachunku rezerwowego na rachunek rozliczeniowy może spowodować utratę potencjalnych dochodów. Niewystarczające procedury zarządzania przepływami pieniężnymi oraz uzgadniania sprawozdań kontrahentów mogą również prowadzić do niewłaściwego lub niedokładnego wykazywania aktywów rezerwowych.

Rachunki rezerwowe powinny być zgodne z międzynarodowymi standardami rachunkowości. Standardy te są stosowane w celu zapewnienia porównywalności informacji finansowych na rachunku. Ponadto stanowią one ramy dla należytego zarządzania ryzykiem.

Konto oszczędnościowe

Jednym z najlepszych sposobów na zapewnienie bezpieczeństwa swoim pieniądzom jest otwarcie konta oszczędnościowego. Jest to tradycyjny sposób budowania oszczędności. Banki i unie kredytowe ubezpieczają depozyty do określonej kwoty, co może pomóc w ochronie Twoich pieniędzy w przypadku katastrofy. Jednak oprocentowanie kont oszczędnościowych jest zazwyczaj niskie, a wypłaty nie są dozwolone.

Chociaż stopy procentowe ulegają regularnym wahaniom, najlepsze oprocentowanie kont oszczędnościowych wynosi zazwyczaj około 1,5% do 1,85%. W zależności od Twojej sytuacji finansowej, mądrym rozwiązaniem może być rozważenie wysokodochodowych kont oszczędnościowych. Niektóre banki wymagają utrzymania minimalnego salda, aby uniknąć kar, ale inne nie.

Dobrą zasadą jest oszczędzanie wystarczającej ilości pieniędzy, aby pokryć podstawowe wydatki na życie przez trzy do sześciu miesięcy. Kwota ta może się różnić w zależności od Twoich dochodów i wydatków. Niektórzy eksperci finansowi sugerują, aby część funduszu awaryjnego trzymać na zwykłym koncie oszczędnościowym, a resztę przenieść na konto o wyższym oprocentowaniu.

Kolejną wielką zaletą otwarcia konta oszczędnościowego jest fakt, że oferuje ono bezpieczne miejsce dla Twoich pieniędzy, które mogą rosnąć. Dzięki kontu oszczędnościowemu można przeznaczyć środki na konkretne cele, takie jak zaliczka na dom. Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów (FDIC) chroni również Twoje pieniądze przed bankructwem banku. Chociaż oszczędzanie pieniędzy jest świetnym sposobem na zapewnienie sobie bezpieczeństwa na przyszłość, nadal ważne jest podjęcie pewnych finansowych środków ostrożności.

W przeciwieństwie do kont czekowych, konta oszczędnościowe pozwalają na łatwe zarabianie odsetek. Wiele osób używa kont oszczędnościowych do oszczędzania pieniędzy na ważne zakupy w ich życiu. Niektórzy używają ich, aby spłacić zaliczkę na dom, podczas gdy inni używają tych funduszy, aby pojechać na wakacje lub kupić nowy laptop. Oprocentowanie kont oszczędnościowych jest zazwyczaj niższe niż innych rodzajów inwestycji i nie nadąża za inflacją.

Poduszka inwestycyjna

Poduszka inwestycyjna to rachunek inwestycyjny o zmiennej stopie zwrotu, który pozwala zainwestować więcej niż aktualnie potrzebujesz. Na przykład, jeśli spodziewasz się, że za 10 lat będziesz potrzebował 20 lakh, powinieneś zainwestować nieco więcej niż ta kwota, czyli 23 lakh. Ta poduszka zapewni, że będziesz mógł zrealizować swój cel. Możesz dostosować swoją poduszkę w oparciu o inflację, oczekiwany zwrot i znaczenie Twojego celu.

Teoria stojąca za poduszką inwestycyjną głosi, że akcje mogą spaść przed wzrostem. Dzieje się tak dlatego, że inwestorzy mogą skracać akcje, mając nadzieję, że w końcu się odbiją. Krótka sprzedaż akcji może spowodować dużą stratę, więc chodzi o to, aby sprzedać ją krótko, a następnie kupić ją z powrotem po niższej cenie. W tym przypadku cena akcji może wzrosnąć, a krótka pozycja inwestora zostanie pokryta.

Poduszka inwestycyjna może pomóc Ci przetrwać każdą trudną sytuację finansową. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z chwilowym kryzysem finansowym, czy też z nagłą sytuacją zagrażającą życiu, ważne jest, aby stworzyć poduszkę finansową. Posiadanie poduszki finansowej pomoże Ci zaplanować przyszłość i uchroni Cię przed koniecznością likwidacji inwestycji, które planowałeś zachować na długi czas.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *