Argentyna – jeden z najpopularniejszych kryzysów finansowych

Argentyna – jeden z najpopularniejszych kryzysów finansowych

Kryzysy finansowe są wynikiem nadmiernego pożyczania pieniędzy, najczęściej w celu spekulacji na nieruchomościach lub akcjach. Często są one spowodowane utratą zaufania do danej dziedziny, a efekt falowania pojedynczego zdarzenia szybko rozprzestrzenia się na całą gospodarkę. Tego typu kryzysy miały swój początek tysiące lat temu, kiedy rządy zaczęły drukować pieniądze i wywoływać inflację. Monety starożytnego Rzymu, na przykład, nie miały wartości wewnętrznej do trzeciego wieku.

Mamy przyjemność przedstawić artykuł przygotowany w porozumieniu z dmbigbg.pl

Upadek Lehman Brothers

Podczas kryzysu finansowego w 2008 roku upadł Lehman Brothers. Jego pracownicy zajmują się teraz ostatnimi śladami po banku, czekając na ostateczne sprawy sądowe. Jeden z tych pracowników, Daryl Rattigan, pracuje w banku od prawie 18 lat. Został zatrudniony do pracy w pełnym wymiarze godzin dla banku w Londynie, gdzie firma miała swoje biura.

Upadek Lehman Brothers można przypisać brakowi odpowiedniego zarządzania. Pomimo tego, że kierownictwo banku miało minimalną wiedzę na temat finansów, nadal stawiało swoje interesy ponad bilans banku. Doprowadziło to do powszechnego przekonania, że Lehman jest bankiem z problemami. Firma pożyczyła ponad czterdziestokrotność swojego kapitału własnego i miała minimalny kapitał. Ponadto główny oficer banku ds. ryzyka, Madelyn Antoncic, nie ostrzegł Fulda przed podejmowaniem większego ryzyka związanego z kredytami hipotecznymi, niż było to możliwe.

Jak wyjaśnia Adam Tooze, autor książki “Crashed”, upadek Lehman Brothers był oznaką szerszego problemu w światowym systemie finansowym. Choć Lehman Brothers był pierwszym bankiem, który upadł, kryzys wywołał spowolnienie gospodarcze na całym świecie. Ujawnił niebezpieczną kulturę korporacyjną w branży bankowej.

Lehman Brothers był mocno zaangażowany w branżę pożyczek subprime, która napędzała wzrost gospodarczy, na który świat nie był przygotowany. Branża ta była notoryczna w udzielaniu ryzykownych pożyczek konsumentom o niskich dochodach i niskiej zdolności kredytowej. Nie minęło wiele czasu, a upadek Lehman Brothers skłonił rząd do interwencji na rynkach finansowych i ratowania wielu innych firm. Doprowadziło to do ogromnego kryzysu finansowego, który trwał przez lata.

Główną odpowiedzią polityczną na kryzys było obniżenie stóp procentowych. Banki centralne, które często są źródłem globalnych kryzysów finansowych, chciały pobudzić aktywność gospodarczą. Oznaczało to obniżenie stóp procentowych do poziomu bliskiego zeru. Skupowały też papiery finansowe, mając na celu wsparcie upadających banków i pobudzenie gospodarki.

W wyniku kryzysu finansowego z 2008 roku rząd zakończył wydawanie PS45 mld na ratowanie RBS. Nie było to jednak wystarczające. Po bankructwie Lehmana, HBOS został również uratowany przez Lloyds, a rząd skończył wydając więcej pieniędzy niż pierwotnie zakładał.

Kryzys gospodarczy Argentyny

Od 1998 roku Argentyna doświadcza ujemnego wzrostu gospodarczego. Jej PKB na mieszkańca jest tylko nieznacznie wyższy niż dwadzieścia lat wcześniej. Bezrobocie jest bardzo wysokie, a liczba osób poniżej granicy ubóstwa sięga 57 procent. Gospodarka kraju jest również bardzo zadłużona, co czyni ją podatną na niekorzystne szoki gospodarcze i zmiany nastrojów rynkowych.

Podczas kryzysu finansowego w Argentynie rząd wprowadził zamrożenie depozytów, popularnie nazywane “Corralito”. Ponadto MFW udzielił Argentynie wyjątkowej pomocy finansowej. W efekcie argentyńskie peso straciło dostęp do rynków kapitałowych, a pogarszająca się sytuacja makroekonomiczna spowodowała wzmożoną ucieczkę kapitału. Seria ucieczek z depozytów zdestabilizowała również argentyński system bankowy. W grudniu 2001 r. rząd wprowadził częściowe zamrożenie depozytów, aby zapewnić stabilność systemu bankowego.

Przed kryzysem gospodarczym Argentyna osiągnęła okres stabilizacji, wzrostu gospodarczego i reform rynkowych w ramach czterech kolejnych programów wspieranych przez MFW. MFW udzielił Argentynie szerokiej pomocy technicznej i wysłał w tym okresie pięćdziesiąt misji, koncentrując się na obszarach fiskalnym i monetarnym.

W okresie kryzysu wzrósł stosunek długu publicznego do PKB Argentyny. Ponadto, Argentyna nie była w stanie wytworzyć wystarczających dochodów podlegających opodatkowaniu, aby spłacić swój dług. Chociaż pierwotne nadwyżki fiskalne kraju były wysokie, nie były one wystarczająco duże, aby pokryć płatności odsetkowe od niespłaconego długu publicznego. Odsetki wynosiły średnio 2,4% PKB.

W latach 50. Argentyna prowadziła politykę substytucji importu, która zmuszała ją do produkowania wielu rzeczy w kraju, zamiast sprowadzania ich z zagranicy. Była to polityka zalecana przez Komisję Gospodarczą ONZ dla Ameryki Łacińskiej i Karaibów, której zadaniem było rozwijanie gospodarek narodowych i równoważenie narodowych rachunków bieżących. W rezultacie polityka ta wspierała argentyński przemysł i zachęcała kraj do eksportu różnych towarów. Polityka ta trwała do czasu przejęcia władzy przez dyktaturę w 1976 roku. Wojsko położyło jednak kres tej polityce. Niedługo potem wybuchł kryzys, a Galfione zauważył, że logika stojąca za polityką umarła wraz z wojskiem.

Na koniec 2018 roku rząd argentyński ogłosił zrównoważony budżet na 2019 rok. Rząd ma nadzieję na uzyskanie pakietu pożyczek z MFW. Budżet dla Baranao zmniejszy się z 3,7 mld pesos w 2018 r. do 3,4 mld pesos w 2019 r., czyli o 35% w oparciu o inflację. Narodowa Akademia Nauk Dokładnych, Fizycznych i Przyrodniczych skrytykowała cięcia. Narodowa Komisja Działalności Kosmicznej również będzie musiała zmierzyć się z cięciami w wysokości 20%.

Kryzys zadłużenia Argentyny

Kryzys zadłużenia Argentyny jest jednym z najbardziej znanych kryzysów finansowych w najnowszej pamięci, z ponad 100 miliardami dolarów niespłaconego długu. W 2001 roku, częściowe zamrożenie depozytów i niespłacenie długu publicznego spowodowało załamanie się gospodarki Argentyny i zamieszanie polityczne. Kryzys ten wywołał szereg pytań dotyczących relacji między Argentyną a Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW), który był zaangażowany w tym kraju niemal nieprzerwanie od 1991 roku. W tym czasie MFW pomógł krajowi ustanowić “Plan Konwertowalności”, który ustalił wartość argentyńskiego peso na poziomie parytetu z dolarem amerykańskim, ale argentyńskim instytucjom finansowym coraz trudniej było przetrwać ze względu na nieregularne stopy procentowe.

Główną przyczyną kryzysu zadłużenia Argentyny było to, że polityka fiskalna kraju nie była zrównoważona, ponieważ zbytnio polegała na napływie kapitału zagranicznego i oszczędnościach krajowych. Utrzymywanie kursu walutowego zmuszało do zwiększania wskaźnika obsługi zadłużenia, tłumiło wzrost eksportu i powiększało deficyt na rachunku bieżącym. Pomimo tych problemów, argentyńscy przywódcy pozostali zaangażowani w politykę fiskalną i uchwalili ustawy, które pomogły krajowi uporać się z kryzysem zadłużenia.

Argentyna była kiedyś jednym z najbogatszych krajów świata na początku XX wieku, z PKB na mieszkańca prawie równym krajom Europy. Jednak po I wojnie światowej kraj wpadł w fazę powolnego wzrostu gospodarczego. Kraj cierpiał również z powodu niekorzystnych terms of trade. W latach 80. gospodarka Argentyny znalazła się na dnie w wyniku kryzysu naftowego, który doprowadził do poważnego kryzysu zadłużenia Ameryki Łacińskiej. W rezultacie wydatki rządowe nie mogły być dłużej pokrywane przez podatki, a deficyty budżetowe kraju rosły.

Rząd musiał uciec się do blokady koronnej, aby dofinansować swoich obywateli i przedsiębiorstwa. Jednak pakiet rozwiązywania kryzysów w kraju pozwolił przedsiębiorstwom zatrzymać środki, które posiadały wewnętrznie i reinwestować je w kraju, dzięki czemu gospodarka kraju nie popadła w depresję. W rezultacie gospodarka została ożywiona, co doprowadziło do odbudowy miejsc pracy i zmniejszenia ubóstwa.

MFW, który jest organizacją międzynarodową, ma dużą rolę w restrukturyzacji długu Argentyny. Argentyna jest winna MFW 45 miliardów dolarów i niedawno rozszerzyła pakiet pożyczek na 57 miliardów dolarów. MFW zmienił zarząd i jest mniej skłonny do głoszenia oszczędności, jak to miało miejsce za czasów poprzedniej administracji. Niemniej jednak negocjacje będą prawdopodobnie skomplikowane i politycznie niestabilne.

Kryzys walutowy w Argentynie

Kryzys walutowy w Argentynie jest jednym z najgorszych w najnowszej historii. Po dewaluacji gospodarka kraju doświadczyła szybkiego odbicia. Niektórzy przypisują to szybkie odbicie wzrostowi eksportu i substytucji importu. Jednakże wielkość eksportu nie była tak duża, jak oczekiwano, pomimo dewaluacji. W tym czasie boom cen towarów był dopiero w początkowej fazie.

Ocena MFW przyjrzy się okresowi między 1991 r. a początkiem 2002 r. i jego wpływowi na kraj. Przegląd zbada ewolucję doradztwa politycznego MFW dla Argentyny oraz polityki gospodarczej kraju. Zbada również kluczowe decyzje podjęte w krytycznych momentach w stosunkach między dwoma krajami. Oceni, czy decyzje te były rozsądne i rozważy, czy byłyby lepsze wyniki, gdyby przyjęto inną politykę.

Rząd argentyński podjął desperackie działania, aby zapobiec spadkowi waluty. Oprócz zamrożenia kont bankowych ludności, nałożył 35% podatek na operacje wymiany walut. Środki te jeszcze bardziej osłabiły zdolność argentyńskiego rządu do kontrolowania gospodarki.

Chociaż PKB na głowę mieszkańca Argentyny było wyższe na początku XX wieku, od kilku dekad cierpi ona z powodu niebotycznej inflacji. Zmusiło to wielu Argentyńczyków do uciekania się do handlu wymiennego i równoległego rynku walutowego, aby przetrwać. Ponadto duży deficyt fiskalny uszczuplił rezerwy Banku Centralnego.

Argentyński kryzys walutowy jest często porównywany pod wieloma względami do Wielkiego Kryzysu. Został on w dużej mierze spowodowany przez peg walutowy, który był niewłaściwie powiązany z dolarem amerykańskim w stosunku jeden do jednego. Doprowadziło to do przewartościowania waluty i dużego deficytu handlowego. Doprowadziło to do bezprecedensowej ilości bezrobocia. W pewnym momencie blisko połowa ludności pozostawała bez pracy. Dodatkowo lokalne przedsiębiorstwa niechętnie pożyczały pieniądze i szybko spłacały swoje długi, aby nie podejmować ryzyka. Sytuacja ta miała również wpływ na handel zagraniczny.

Zarząd walutowy Argentyny w pewnym momencie złamał wszelkie zasady, pozwalając na częściowe oparcie peso o aktywa krajowe. Co więcej, pozwoliła ona zarządowi trzymać tylko 66,6% aktywów w prawdziwej walucie obcej, co pozwoliło mu na prowadzenie dyskretnej polityki pieniężnej. Powstały kryzys pchnął bezrobocie i ubóstwo na niespotykane dotąd wyżyny i spowodował upadek argentyńskich banków. Rząd argentyński przejął część władzy nad polityką finansową i próbował chronić interesy zarządu walutowego.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *